Juiste toepassing van vochtregulerende folies

Printervriendelijke versie

Voor het realiseren van een goede, bouwfysische prestatie van een geïsoleerde gevel of dak is het van belang om convectie (=luchtstroming) in en door de isolatie te voorkomen. Convectie is de grootste veroorzaker van isolatielekken. Vochtregulerende folies (membranen) spelen hierin een belangrijke rol.

De functie van folies in een gevel- en/of dakconstructie is zeer verscheidend:
  • Wind- en waterdicht maken van de constructie
  • Damptransport van binnen naar buiten voorkomen
  • Isoleren van de constructie
  • Tegen UV-straling beschermen van de constructie

Door de juiste folie, op de juiste plaats in een constructie, toe te passen, worden slecht werkende isolatie, (houtrot) en gezondheidsproblemen voorkomen. Schimmels gedijen immers goed in warme en vochtige omgevingen. Met bijvoorbeeld Meuwissen folies kunnen die effectief worden tegengegaan.

Vochtig geworden isolatie

Bij de keuze van de folie dient vooraf het volgende bepaald te worden:
  • Plaats van de folie in de constructie
  • Welke functie moet de folie hebben?
  • In welke klimaatklasse valt de aangelegen ruimte?
  • Wat is de ondergrond van de folie aan de koude zijde (veelal de buitenzijde)

Hieronder gaan we op bovenstaande keuzes in.

Plaats in de constructie:
Bepaal waar de folie komt en met welk doel. Bepaal de koude zijde en de warme zijde en bedenk dat warme lucht veel vocht bevat wat kan condenseren als het met een koud vlak in aanraking komt. Dampstromen gaan altijd van warm naar koud.

Plaats in constuctie

Welke functie heeft de folie?
Denk hierbij aan de vereiste waterdichtheid, UV-bestendigheid en het isolerend vermogen. De term UV-bestendigheid roept nogal eens vragen op. We onderscheiden hierin de UV-bestendigheid tijdens de verwerking, ofwel hoe lang kan de folie in weer en wind opengesteld blijven staan voordat de definitieve afwerking geplaatst wordt. Folies welke te lang aan weerinvloeden blootgesteld zijn, zullen verweren. En dit proces van verwering gaat ook na het plaatsen van de definitieve afwerking door en kan dus tot schade in de toekomst leiden.

In welke klimaatklasse valt de aangelegen ruimte?
Zoals hiervoor al is aangegeven, is de hoeveelheid vocht in de ruimte van belang voor de keuze van folies. In ruimten waar een hoge, relatieve vochtigheid verwacht kan worden, dienen andere folies toegepast te worden dan in "normale" ruimten. Denk hierbij aan een sauna -waar een zeer hoge dampspanning kan ontstaan-, maar ook aan een winkelcentrum -waar in de vaak hoge ruimten de temperaturen hoog kunnen oplopen-. Lucht in dit soort ruimten kan veel vocht bevatten en deze hoge belasting van vocht in de lucht (dampspanning) vraagt om speciale dampdichte folies.

Wat is de ondergrond waarop de folie geplaatst wordt?
Op harde ondergronden, zoals plaatmateriaal of harde isolatiematerialen, mag je alleen dampopen, niet geperforeerde membranen toepassen zoals Tyvek® of Polytex® membranen. Dit geldt alleen voor folie welke aan de koude zijde (veelal de buitenzijde) toegepast worden.

Hulpmiddelen en gereedschappen
Voor de verwerking van folies volstaan eenvoudige hulpmiddelen en gereedschappen:
  • Scherpmes (of foliemes)
  • Niet apparaat
  • Folietape transparant
  • Folietape aluminium
  • Dubbelzijdig tape
  • Butyltape
  • Manchetband 

Verwerking
Bij de verwerking van folies zijn de onderstaande richtlijnen van toepassing.
  • Zorg dat ondergronden schoon, droog en stofvrij zijn.
  • Breng de folie bij voorkeur horizontaal aan.
  • Werk met de heersende windrichting mee.
  • Overlappen altijd dakpansgewijs uitvoeren.
  • Plaats de folie zo dat de bedrukking leesbaar is. Dan zitten de voor en achterzijde
    op de juiste plaats.
  • Bij reflecterende folie (bijv. Miofol® 170 AG® /150 AG) dient de reflecterende zijde
    van de folie altijd naar een luchtspouw van minimaal 20 mm gekeerd te zijn.
  • Aansluitingen en overlappen afwerken met folietape.
  • Zorg ervoor de er geen inwatering kan plaatsvinden.
  • Breng waar nodig manchetband aan voor een goed aansluiting.
  • Zorg ervoor dat de folie niet in rechtstreeks contact kan komen met zonlicht.
    Werk de aansluiting hier af met EPDM stroken.
  • Zorg voor een goede scheiding van het afval na verwerking.

Foliesoorten
In grote lijnen onderscheiden we de volgende productsoorten:
  • Dampdichte folies (Miofol® 125 AV en Miofol® 150 A)
  • Dampremmende folies (Miofol® 125 S)
  • Dampdoorlatende folies ( Miofol® 125 G)
  • Dampopen folies (Polytex® 3 en Polytex Pro®)
  • UV- bestendige folies voor achter open gevelstructuren (Tyvek® UV Facade
  • Warmte isolerende folies (Miofol® AG producten)

Rekentools

Schonox verbruikscalculator

Schonox biedt bij alle tegel- en pastalijmen een verbruikscalculator aan. Hiermee kan eenvoudig bere...

Instructievideo's

Den Braven - PU Stone Adhesive

Zwaluw PU Stone Adhesive is een hoogwaardige polyurethaanlijm, klaar voor gebruik...

Thema's

Juiste toepassing van vochtregulerende folies

Voor het realiseren van een goede, bouwfysische prestatie van een geïsoleerde gevel of dak is het v...

Downloads

Verlijmen grootformaat keramische tegels

Download hier het standaard advies met betrekking tot het verlijmen van grootformaat keramische tegels.

Download